logo
 • ლნშან ადგილ
 • საქრთველ
 • ფაქტები
 • დეცე-გიმ ი გეოგრაფია
 • ისტორია ი ჰარაკაალ
 • კულტურა
 • ლიღ–რბა–თ
 • ნინ ი ანბჲნ
 • ლეზვებ-ლეთრე
 • ლინკები
 • შუან
 • მტკიც ამბავ-ფაქტები
 • დეცე-გიმ ი გეოგრაფია
 • ისტორია ი ჰარაკაალ
 • კულტურა
 • ლიღჲერბათ
 • ნინ ი ანბან
 • Food & Drinks
 • Links
 • ლამშგუარა
 • History
 • Guest rooms
 • Prices
 • Restaurant
 • Meeting room
 • ბიბლიოთეკა
 • ღონისძიებები
 • Hiking
 • Mountain hiking next to the hotel
 • Mountain hiking elsewhere in Svaneti
 • Flower hiking
 • Mineral water hiking
 • Other physical activities
 • Biking
 • Horsebacking
 • Skiing
 • Mountain climbing
 • Spritual activities
 • Church tour
 • Concert
 • Courses
 • Cooking course
 • Svan language course
 • Svan filt hat-making course
 • Trips
 • Trip to Ushguli
 • Museum trip to Mestia
 • Helicopter trip
 • Trips outside Svaneti
 • Other activities
 • კონტაქტ
 • ლარდა აგი
 • იმჟი ხაკვეს ანთხად
 • იმჟი ხაკვეს ანთხად
 • ლას თვითმფრინავშ ბათუმთე ანჴდენიდ.
 • ლახ მანქანოშ ხიმგზავრაალდ
 • რუქა
 • მსოფლიეე რუქა
 • საქართველოე რუქა
 • შუანია რუქა
 • მაზერიშ ი ტვებიში რუქა
 • Trekking map
 • საკონტაკტო უნფორმაცია
 • რეზერვაცია
 • მახე ამბვარ
 • გალერეა
 • ისტორია ი ჰარაკაალ

  შუან ჯვიელ  კოლხეეთი მთავარ  ნაწილ ლასვ.   VII - VI საუკუნაალისგა  ქრისტეე ლითვაალდ . ეჯ დრევქა შუან ჩიაშხან თავისუფალ ლასვ. ი მინე მახვშირე ლალხორ ხეყაანხ. ოქვრს ხეთხაალდახ, ჟინღლარე ტუფვარს. ი ლიცხრილა ჯარილარშვ.
   
  ბერძნაალე მითოლოგიოშ,  არგონავტალ იასონი ლიჟოღვშ ანჴადხ კოლხეეთე ოქვრა გვერეე ლათხაალდ. ი სგგაანხეხ კოლხეეთი ლახვართეესგა-შვანთე. ი ამხან ადიერ ოქვრიშ ლლფარ ჟინღღა გვერე-საწმის ეჯ დვრევი კოლხეეტს ლუშნუ ნინჟი გარგლდახ.
   
  ქრისტიანობა შიანთე IV საუკუნეე ჰოკერხანქა ანჰე.
   
   შაუან, დეშომა ლ-მაარ ლურღულე ი ლმარვხე. ალა კლთხი  კოჯრეშ ი ხოლა შუკრე ბედ ი ლას.  ტარ ლაი ი შომვაი საქრთველოს ხეხვნალდახ ამხვარ თელ ქვეყნი ქონაბ ი ხატ - ლაირალს შუანს იშხვინდახ. ლჲიმედ ლასვხ ერ  ამჩუ მამგვეშ ხოჭირდა.
   
  ხოჩა ღესგდი ლუშნუ მურყმავ ხოშა ლარალ ლავჩენიი ლასვხ ი ლაძგა-ლარდაი.
   
  დოორგ ისგ საუკუნაკლისგა ლჲგე.იერხი ეჯიარხან თამარ დეფალი დვრევს ლი ლგე.  იმვაიჟი გვიხა თამარ დედფალ სვა ხანს ლჲმზიგ შუანს. XII საუკუნეე ლიშთხაალს ი XIII საუკუნეე ლაბნაჟი.
   
  მერმე ქართველ რეგიონალხან ნახუმსარ შუან დეშომა ლჲმაარ ლურღუულე მონღოლარშ.
   
  შუან ჩიგარ დამოუკიდებელ ლას, ვოდ საქართველთე საბჭოთა რეჟიმ მოლდ ანხად.
   
  ჟიხიარ იტალიაშ მეკოჯაალ ი ფოტოგრაფ ვიტორიო სელა,  ოშამინ ლჲმარდ შუანს, 1889-1890 ზაირისგა.  ეჯნეემ ადკიდ ფარსაგ ფოტოალეე სერიაალ:  კოჯარხ, ამსვაალდარ ი ზ-ნე ხალხიშ.
   

  RESERVATIONS