logo
 • ლნშან ადგილ
 • საქრთველ
 • ფაქტები
 • დეცე-გიმ ი გეოგრაფია
 • ისტორია ი ჰარაკაალ
 • კულტურა
 • ლიღ–რბა–თ
 • ნინ ი ანბჲნ
 • ლეზვებ-ლეთრე
 • ლინკები
 • შუან
 • მტკიც ამბავ-ფაქტები
 • დეცე-გიმ ი გეოგრაფია
 • ისტორია ი ჰარაკაალ
 • კულტურა
 • ლიღჲერბათ
 • ნინ ი ანბან
 • Food & Drinks
 • Links
 • ლამშგუარა
 • History
 • Guest rooms
 • Prices
 • Restaurant
 • Meeting room
 • ბიბლიოთეკა
 • ღონისძიებები
 • Hiking
 • Mountain hiking next to the hotel
 • Mountain hiking elsewhere in Svaneti
 • Flower hiking
 • Mineral water hiking
 • Other physical activities
 • Biking
 • Horsebacking
 • Skiing
 • Mountain climbing
 • Spritual activities
 • Church tour
 • Concert
 • Courses
 • Cooking course
 • Svan language course
 • Svan filt hat-making course
 • Trips
 • Trip to Ushguli
 • Museum trip to Mestia
 • Helicopter trip
 • Trips outside Svaneti
 • Other activities
 • კონტაქტ
 • ლარდა აგი
 • იმჟი ხაკვეს ანთხად
 • იმჟი ხაკვეს ანთხად
 • ლას თვითმფრინავშ ბათუმთე ანჴდენიდ.
 • ლახ მანქანოშ ხიმგზავრაალდ
 • რუქა
 • მსოფლიეე რუქა
 • საქართველოე რუქა
 • შუანია რუქა
 • მაზერიშ ი ტვებიში რუქა
 • Trekking map
 • საკონტაკტო უნფორმაცია
 • რეზერვაცია
 • მახე ამბვარ
 • გალერეა
 • ლეზვებ-ლეთრე

  იმვაიჟი ხაბჟახ საქრთველ ღვინელ სამშობლო ლი. ქართველარდ სოფლიოისგა პირველდ ანბინეხ ღვინლი ლისყეენე.მეცნიერალდ ანთხეხ წირნი ღვინაალ, ლუშხვინ ოყალი შედისგა ი ლსყე ლასვ  ბა-ჩი ხანაისგა. 8000 ზაი სგვებინ ალ ღვინელი მს–ყეენე ხალხ საქართველისგა იზგა.

  საინტერეს ლი ერე  ეჯას ხაქმახ ბაქტერაალე მ–კედს   ყურძნი წვენთეესგა, ერე ღვინალს ხოშეელ ხანს ამგეჭელეს.
   
  საქართველს სოფლიოისგა  ჩიდ  ხვაი ყურძნი სახეობ ხუღვა. ღვინაალ ლას ქართველ ჩილადღი ლირდეე ნაწილ.   ამბვიხ ერე, იყალთე  აკადემიაისგა, კახეეთს,  იმვაი ჟახიირ მწერლარ ითვერდახ ი იღვაწდახ, ეჯიარისგა -  შოთა რუსთაველ, ნეესგა საუკუნალისგა, ჩვეულებრივ ამბავ ლას ერე , ჩი მოსწავლეს მერხ ჩუქვაან ღვინლი სტამაან ხოოგდა. იერხი მაჩენეე ქართვილ ღვინალ, იმვაიჟი ლიხ, ქინძმარაულ ი ხვანჭკარა, მახვიის დო ლახთრე მეერმა ლადაღს დეემგვაშ ხიბჟენი.  
   
  მაგ მინერალ ხედვააი კოჯრხანჩუ ანღრ ჩუბავ ხახვდი ხილს, ლარტმიშს, ჭყივარ , თაშს ი ლეღვს ხოჩა გამს.
   
  მარწვენ ლი ჩიდმაჩეენე გამაშ ქართველ იოგურტ. ხალხ ტუულა ე, ერქდა იოგურტ ი მარწვენ კავკასიააშ ლიხ - სოფლიოვე ხვაი ქვეყანაში ხაბჟაზ ერ წვადიი კავკასიაა ლეზვებ ლი. ეჯა გუნ ხოჩა გა-მა-შ ლი.
   
  ხოჩა გა-მა-შ, ხოჩა დიარ ი თაშ ამჩუ ჩიაგ არ, მარ დესა მინე კომბინაცია. ქუთ ლი დიარისგა ლ-ნჩ–დე თაშ ი ეჩქანღო ქამ–ნა-ყ.
   
  ხალხს, ხედვაის ხალოტ ხილ ი მუჭხვი,მამ ხეეშდნი ჩურჩხელა. ეჯა ისყი შდიხშვ იედ გაკვშ, ქიპჟი ლენცოოლე ი ეჩქანღო სგალ-ყე ყურძნი წვენი,ქექფეესგა თათარათე, ჟილუფავე ჩურჩხელა მეკბშდე ფაულდს ხაჯეშ.
   
  ქართველარს ხუღვახ ძღდ ტრადიციაალ ლიმაარეშ ი ტაბაგცახან ლისგვრეშ .
   
  ტაბაგჟი თავარ ლი ტოლუბაშ ლი ჭკვიეერ, ხოჩა ნინი მაარე ხედვაი  ლამზრალარს ტული ი გვაკვირ ხაჩო ერ სუფრაჟი მაგ ხოჩამდ არდეედს ლეზვებ ტაბაგჟი შიშდ მაამ იიმი. ლამზრაალ ხვაი ხანს იჯოოდუნი ი ხალხ სიამდ ითრე ღჳნალს მოოშ წესარ ლიხ ლამზრაალარ ლიქვისგიშ.
   
  მაანკვიდ იქვი ხოშა ღეერბეთი ლამზრაალ, თარინგზელეშ, ჯგრააგიშ, ლაშუნდობაარ, მეცხამიშ, ნაათი-მნათიშ, ლამარიაშ, ლაცხამ-ლაქამიშ
   

   

  RESERVATIONS